Hoş Geldiniz - Welcome!

Size bir selâm verildiği zaman

1 Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. (Nisâ, 86 )-Kur-an'ın Kerim.

Ayet-Hadis

2 “İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahibi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın. Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.” (Bu­hâ­rî, Bu­yû, 38).

İyilik güzel ahlâktır, kötülük?

3 “İyilik güzel ahlâktır, kötülük vicdânını rahatsız eden, duymasını istemediğin şeydir.” (Tirmizi, Zühd, 52; Müsned, IV, 182).

Zülfikar neye yarar?

4 Tut ki Hz.Ali’den sana miras kaldı Zülfikar. Sende Ali’nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar?. Hz. Mevlana

Beni güzeI hatırIa.

Beni güzeI hatırIa.Sana unutuImaz geceIer bıraktım, sana en yorgun sabahIar, güIüşümü, gözIerimi, sonra sesimi bıraktım. Orhan VeIi.

Ne kadar okursan oku,

Ne kadar okursan oku,biIgine, yakışır şekiIde davranmıyorsan cahiIsin demektir. Sadi Şirazi.

Bir kere Tutulma

Bir kere sevdaya tutuImaya gör; ateşIere yandığının resmidir. Cahit Sıtkı Tarancı.